doi: 10.15389/agrobiology.2013.4.115eng

UDC 636.32/.38:619:57.043:591.111.1

EFFECTS OF EXTERNAL γ-RADIATION ON THE TOTAL PROTEIN CONTENT IN LYMPHOCYTES AND THROMBOCYTES OF SHEEP

T.S. Shevchenko

All-Russian Research Institute of Radiology and Agroecology, Russian Academy of Agricultural Sciences,
109 km, Kievskoe sh., Obninsk, Kaluga Province, 239032 Russia,
e-mail: riar@obninsk.org, Shevchenkotatyana@yandex.ru

Received June 6, 2011

γ-Irradiation causes a disturbance in intracellular regulation, which is effected through cyclic adenosine monophosphate (cAMF), Са2+-calmodulation, etc. That leads to changes in different biochemical cell functions observed in laboratory and farm animals. In the nucleated cells, chromatin degradation and depression of protein syntheses are known to occur after the irradiation. In contrary, there is evidence that protein content rises in rats under X-ray and γ-neutron radiation. However, we found no data on protein content in peripheral blood cells of farm animals. That is why we studied bulk protein content and the photometric parameters in lymphocytes and thrombocytes in sheep exposed to the total external γ-radiation at 2 and 4 Gy, a sublethal and half-lethal doses, respectively. In lymphocytes, the total protein content and photometric parameters after the irradiation were found to increase 1.7-4.7 times from 1 to 30 days, and 1.4-3.6 times from 1 to 10 days, respectively, with the thrombocytes parameters unchanged comparing to those in control animals for 30 days.

Keywords: sheep, external γ-radiation, lymphocytes, thrombocytes, total protein content, photometric parameter.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Bond V., Flidner T., Arshambo D. Radiatsionnayagibel' mlekopitayushchikh. Narushenie kinetiki kletochnykh populyatsii [Death from radiation in mammalians. Disturbances in kinetics of cell populations]. Moscow, 1974.
2. Khanson K.P., Komar V.E. Molekulyarnye mekhanizmy radiatsionnoi gibeli kletok [Molecular mechanisms of cell death under exposure to radiation]. Moscow, 1985.   
3. Zherbin E.A., Chukhlovin A.B. Radiatsionnaya gematologiya [Radiation hematology]. Moscow, 1989.
4. Sobolev A.S. Radiatsionnaya khimiya tsiklicheskikh nukleotidov [Radiation chemistry of cyclic nucleotides]. Moscow, 1987.
5. Farber J.I. The role of calcium in cell death. Life Sci., 1981, 29(13): 289-295.
6. Sobolev A.S. Problemy prirodnoi i modifitsirovannoi radiochuvstvitel'nosti [Natural and modified sensitivity to radiation]. Moscow, 1983: 205-212.
7. Shevchenko A.S. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 1988, 6: 124-125.
8. Shevchenko T.S., Konopleva I.V. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2008, 4: 75-79.
9. Shevchenko T.S., Konopleva I.V. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2011, 2: 63-67.
10. Gaziev A.I. Radioekologiya, 1999, 39(6): 630-638.
11. Naumenko L.A., Dokshina G.A. Radiobiologiya, 1985, 25(1): 99-103.
12. Domashenko A.D., Umanskii S.R. Radiobiologiya, 1984, 24(1): 76-79.
13. Shevchenko T.S. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2007, 6: 123-126.
14. Lowry O.H., Rosebrough N.G., Farr A.L., Randall R.L. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem., 1951, 193: 265-275.
15. Shevchenko T.S., Shevchenko A.S. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 1999, 4: 114-118.
16. Sungurov A.Yu. Itogi nauki i tekhniki (VINITI, ser. «Tsitologiya») [The results of science and technologies], 1985, v. 4: 1-145.
17. Ebble S. Origin production and life-span of blood platelets. In: The Circulating platelet. S.A. Jonson (ed.). NY-London, Academic Press, 1971: 19-39.
18. Radchenkov V.P., Khloponin V.S Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2005, 2: 23-31.
19. Yarilin A.A. Deistvie ioniziruyushchei radiatsii na limfotsity (povrezhdayushchii i aktiviziruyushchii effekty). Immunologiya, 1988, 5: 5-11.
20. Budarkov V.A., Lazarev N.M. Radiobiologiya, 1990, 30(4): 532.
21. Sypin V.D., Egorov V.G., Bizhanov B.R. Tezisy dokladov Vsesoyuznoi nauchnoi konferentsii «Immunnyi status cheloveka i radiatsiya» [Proc. Conf. «Human immunity and radiation»]. Gomel', 1991: 112-113.

back