doi: 10.15389/agrobiology.2015.3.384eng

UDC 631.461.74:579.23

NANOFORMS OF Al (Fe, Mn)-DEPOSITING MICROORGANISM
FROM A WIDEVARIETY OF HABITATS

R.S. Kutuzova, N.I. Vorobyov

All-Russian Research Institute for Agricultural Microbiology, Federal Agency of Scientific Organizations, 3, sh. Podbel’skogo, St. Petersburg, 196608 Russia,
e-mail: kutuzova_rs@mail.ru

Received October 15, 2014

 

Due to advanced molecular methods of taxonomical attribution and quantification more data are recently accumulated about the activity of small forms in microbial communities. A substantial part of the bacteria from soil Fe-Mn concretions is known to exist as nanoforms which mostly are viable. Both among nanoforms and large bacteria there are the same phylogenetic groups. Nevertheless, most nanoforms still remain unidentified. Because of the role of Al (Fe, Mn)-depositing microorganism we earlier described in clay genesis it is widely spread in mineral fraction of the slag loose layer. The potential of this microorganism for Al detoxication by means of ion deposition on its surface is not estimated, and the meaning of Al (Fe, Mn)-depositing microorganism in soils with high Al acidity and toxicity is to be assessed. According to our data, many features of the Al (Fe, Mn)-depositing microorganism are the same as in saprophytic free-living mycoplasma-like microorganisms associated with primary bauxite formation. Herein we summarize our data on Al (Fe, Mn)-depositing microorganism from sod-podzolic soil and volcanic substrates of resent eruptions as initial stage of bauxite formation. So far as Al-depositing microorganism earlier found by T.B. Aristovskaya was described as related to Metallogenium from silt and widespread in soils, our investigations of Metallogenium bacteria also are under considerations. During cultivation of Al (Fe, Mn)-depositing microorganism the cells became smaller, so the scanning microscopy showed the ultra small forms sized 0.1-0.2 µm. In the fine fractions of volcanic substrate the thready structures were found consisting of the oval bodies of 0.1-0.3 µm diameter. The nanoforms were observed using electronic microscopy of silt Metallogenium preparation, in which the finest filaments of the colonies and surrounded bodies were much smaller than 0.2 µm. An attempt to assign the taxonomic status of the Al (Fe, Mn)-depositing microorganism using elective media and PCR-analysis failed because of inadequate DNA purification from Al and Fe contained in media and on the cell surface. Nevertheless, under strict conditions of cultivation the Methylobacterium widely spread in sod-poszolic soils was revealed in all cultures.

Keywords: nanoforms, mycoplasma-like microorganism, Al (Fe, Mn) microbial deposition, sod-podzolic soil, volcanic material, lake silt, Metallogenim, Methylobacterium.

 

Full article (Rus)

Full text (Eng)

 

REFERENCES

 1. Vainshtein M.B., Kudryashova E.B. Mikrobiologiya, 2000, 69(2): 163-174.
 2. Pankratov T.A., Belova S.E., Dedysh S.N. Mikrobiologiya, 2005, 74(6): 811-837.
 3. Abashina T.N. Izmenenie strukturnoi organizatsii bakterial'nykh kletok pri stressovykh vozdeistviyakh. Avtoreferat kanidatskoi dissertatsii [Changes in structural organization of stressed bacterial cells. PhD Thesis]. Moscow, 2007.
 4. Chernov V.M., Mukhametshina N.E., Gogolev Yu.V., Nesterova T.N., Chernova O.A. DokladyRAN, 2007, 413(3): 271-275.
 5. Duda V.I., Suzina N.E., Polivtseva V.N., Boronin A.M. Mikrobiologiya, 2012, 81(4): 415-427.
 6. Van'kova A.A. Nanoformy bakterii v sisteme «pochva—rastenie». Avtoreferat dokorskoi dissertatsii [Nanoforms of bacteria in soil—plant system. DSci Thesis]. Moscow, 2013.
 7. Lysak L.V., Kadulin M.S., Konova I.A., Lapygina E.V., Ivanov A.V., Zvyagintsev D.G. Pochvovedenie, 2013, 6: 707-714.
 8. Dubinina G.A. Untersuchungen uber die Morphologie von Metallogenium und die Beziehungen zu Mycoplasma. Zeitschrift fur Allg. Mikrobiologie, 1970, 10(5): 309-320.
 9. Dubinina G.A., Deryugina Z.P. Doklady AN SSSR, 1971, 201(3): 714-716.
 10. Balashova V.V. Mikoplazmy i zhelezobakterii [Mycoplasms and iron bacteria]. Moscow, 1974.
 11. Balashova V.V., Dubinina G.A. Mikrobiologiya, 1989, 58(5): 841-846.
 12. Kutuzova R.S., Gabe D.R., Kravkina I.M. Mikrobiologiya, 1972, 41(6): 1099-1102.
 13. Kutuzova R.S. Mikrobiologiya, 1974, 43(2): 285-288.
 14. Kutuzova R.S. Mikrobiologiya, 1972, 41(5): 859-861.
 15. Nikitin D.I., Vasil'eva L.V., Lokhmacheva R.A. Novye i redkie formy pochvennykh mikroorganizmov [New and rare forms of soil microorganisms]. Moscow, 1966. 
 16. Aristovskaya T.V. Mikrobiologiya protsessov pochvoobrazovaniya [Microbiology of soil formation]. Leningrad, 1980.
 17. Perfil'ev B.V., Gabe D.R. V sbornike: Rol' mikroorganizmov v obrazovanii zhelezomargantsevykh ozernykh rud [In: The role of microorganisms in formation of Fe-Mn lake ore]. Moscow-Leningrad, 1964: 16-53.
 18. Kutuzova R.S., Vergasova L.P., Filatov S.K. Vulkanologiya i seismologiya, 2004, 1: 46-54.
 19. Kutuzova R.S., Vergasova L.P., Filatov S.K. Pochvovedenie, 2006, 3: 334-343.
 20. Kutuzova R.S. Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2011, 3: 102-107. (http://www.agrobiology.ru/3-2011kutuzova-eng.html).
 21. Filatov S.K., Vergasova L.P., Kutuzova R.S., Stepanova E.L. Polyako-
  va I.G. Zapiski Vserossiiskogo mineralogicheskogo obshchestva, 2004, СХХХIII(3): 1-11.
 22. Kutuzova R.S., Vergasova L.P., Filatov S.K. Aluminium-precipitating microorganism in products of recent volcanic activity. Proc. Int. Workshop «Biodiversity, molecular biology and biogeochemistry of thermophiles». Petropavlovsk, Kamchatka Peninsula, 2010: 36-38.
 23. Filatov S.K., Vergasova L.P., Kutuzova R.S. Decomposition of alumosilicates and accumulation of aluminum by microorganisms on fumarole fields of Tolbachik volcano (Kamchatka Peninsula, Russia). In: Minerals as advanced materials-II. S.V. Krivovichev (ed.). Springer Verlag, 2011: 389-399.
 24. Kutuzova R.S., Vorob'ev N.I. Alyuminii-osazhdayushchii mikroorganizm [An Al-precipitating microorganism]. Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2013.
 25. Klimashevskii E.L. Geneticheskii aspekt mineral'nogo pitaniya rastenii [Genetic aspects of plant mineral nutrition]. Moscow, 1991.
 26. Pukhal'skaya N.V. Agrokhimiya, 2005, 8: 70-82.
 27. Lisitsyn E.M. Potentsial'naya alyumoustoichivost' sel'skokhozyaistvennykh rastenii i ee realizatsiya v usloviyakh evropeiskogo severo-vostoka Rossii. Avtoreferat dokorskoi dissertatsii [Potential aluminum tolerance of agricultural plants and its implementation in the European North-East of Russia. DSci Thesis]. Moscow, 2005.
 28. Lisitsyn E.M., Lisitsyna I.I. Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2008, 5: 58-64.
 29. Tolpeshta I.I., Sokolova T.A. Pochvovedenie, 2009, 1: 29-41.
 30. Wood M. A mechanism of aluminium toxicity to soil bacteria and possible ecological implications. Plant and Soil, 1995, 171: 63-69 CrossRef
 31. Illmer P., Schinner F. Influence of nutrient solution on Al-tolerance of Pseudomonas sp. FEMS Microbiol. Lett., 1999, 170: 135-190.
 32. Shirokikh A.A., Shirokikh I.G. Agrokhimiya, 2004, 12: 41-46.
 33. Shirokikh A.A., Shirokikh I.G., Polyanskaya L.M., Rodina N.A., Burkanova O.A. Agrokhimiya, 2004, 8: 36-42.
 34. Illmer P., Erlebakh K. Mikrobiologiya, 2005, 74(6): 852-855.
 35. Borkhsenius S.N., Chernova O.A., Chernov V.M., Vonskii M.S. Mikoplazmy [Mycoplams]. St. Petersburg, 2002.
 36. Safonova O.F., Furmakova L.N., Bronevoi V.A, Tsekhovol'skaya D.Yu., Kim Yu.I., Kopeikin V.A. V sbornike: Problemy genezisa boksitov [In: Bauxite genesis]. Moscow, 1975: 280-288.
 37. Mikoplazmy v patologii zhivotnykh /Pod redaktsiei G.F. Koromyslova, Ya. Mesarosha, L. Shtipkovicha et al. [Mycoplasms in animal pathology. G.F. Koromyslov, Ya. Mesarosh, L. Shtipkovich et al. (eds.)]. Moscow, 1987.
 38. Karavaiko G.I., Kuznetsov S.I., Golomzik A.I. Rol' mikroorganizmov v vyshchelachivanii metallov iz rud [The role of microorganisms in leaching metals from ores]. Moscow, 1972.
 39. Walsh F., Mitchell R. A pH-Dependent succession of iron bacteria. Environ. Sci. Technol., 1972, 6(9): 809-812.
 40. Walsh F., Mitchell R. An acid-tolerant iron-oxidizing Metallogenium. J. Gen. Microbiol., 1972, 72: 369-376 CrossRef
 41. Vasil'ev V.V., Grigor'ev N.N. Prakticheskoe rukovodstvo po kachestvennomu khimicheskomu polumikroanalizu [Practical guide to chemical quantitative semi-microanalysis]. Leningrad, 1966.
 42. Kordyum V.A., Moshinets E.V., Tsapenko M.V., Adamchuk-Chalaya N.I., Irodov D.I., Andrienko V.I., Shpilevaya S.P. Biopolimeri i klitina, 2008, 24(5): 412-425.
 43. Kordyum V.A., Shpilevaya S.P., Moshinets E.V., Adamchuk-Chalaya N.I., Irodov D.I., Andrienko V.I. Biopolimeri i klitina, 2009, 25(2): 150-166.
 44. Volkov V.T., Volkova N.N., Smirnov G.V., Polienko A.N., Bakirov A.G., Ermolaev V.A. Biomineralizatsiya v organizme cheloveka i zhivotnykh[Biomineralization in humans and animals]. Tomsk, 2004.
 45. Vasil'eva N.V. Rol' vneshnemembrannykh vezikul v sekretsii bakterioliticheskikh fermentov Lysobacter sp. Avtoreferat  kandidatskoi dissertatsii [The role of external membrane vesicles in Lysobacter sp. bacteriolytic enzyme secretion. PhD Thesis]. Moscow, 2010.
 46. Ponomarev A.P. Elektronnaya mikroskopiya nanobakterii i drugikh predstavitelei mikro- i nanomira [Electron microscopy of nanobacteria and other micro and nano forms]. Vladimir, 2011.
 47. Chernov V.M., Chernova O.A., Gorshkov O.V., Baranova N.B., Muzykantov A.A., Nesterova T.N., Ponamoreva A.A. Doklady RAN, 2013, 450(4): 483-487.
 48. Biller S.J., Schubotz F., Roggensack S.E., Thompson A.W., Summons R.E., Chisholm S.W. Bacterial vesicles in marine ecosystems. Science, 2014, 343(6167): 183-186 CrossRef
 49. Shirokikh A.A., Pletneva G.V. Doklady RASKHhN, 2000, 2: 30-33.
 50. Shirokikh A.A., Shirokikh I.G. Agrokhimiya, 2007, 9: 53-57.
 51. Fedorov D.N., Doronina N.V., Trotsenko Yu.A. Mikrobiologiya, 2011, 80(4): 435-446.
 52. Vorob'ev N.I., Sviridova O.V., Kutuzova R.S. Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniyu graf-analiza v issledovaniyakh sistem, sostoyashchikh iz bioticheskikh i abioticheskikh komponentov [Guidelines on the use of graph-analysis in the study of the systems which consist of biotic and abiotic components]. St. Petersburg, 2006.
 53. Kutuzova R.S, Vorob'ev N.I, Popova L.A., Gamova M.V., Kruglov Yu.V. Pochvovedenie, 2009, 2: 244-254.
 54. Ponomareva L.V., Drichko V.F., Tsvetkova N.P., Kudryavtsev D.V. Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2010, 1: 104-109.

back