doi: 10.15389/agrobiology.2013.3.73eng

UDC 633.491:632.3/.4:631.8:581.14

GROWTH AND PRODUCTIVITY OF POTATO AFTER TREATMENT OF PLANTS BY BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE FROM BIOHUMUS

E.I. Yushkova1, N.E. Pavlovskaya2, N.I. Botuz2

1Orel State Agrarian University,
69, ul. Generala Rodina, Orel, 302019 Russia,
е-mail: kin1@orel.ru;
2Orel State University,
25, ul. Oktyabrskaya, Orel, 302040 Russia,
е-mail: office1@orelsau.ru

Received November 24, 2009

A biological activity of preparations on the basis of biohumus was tested on early potato of Zhukovskii variety. The vermicompost, a product of vital functions of earthworms of Vladimirskii hybrid Staratel’ elite commercial line, was used as a source for bioactive preparations. The biologically active substances from vermicompost were isolated by alkaline extraction. The extracts of biohumus active substance in concentration of 1.5×10-2 %, 1.5×10-3 % and 1.5×10-4 % were used for presowing treatment of tubers in complex with foliar treatment at the different vegetation periods. It was shown, that the treatment of sowing material and the spraying of plants by solution of biohumus active substance in concentration of 1.5×10-4 % have a positive effect on development of plants and increases the potato productivity by 38 %. In addition, the resistance of early potato of Zhukovskii variety to bacterial rot, late blight of potato and vascular wilt during storage was shown to be increased under the influence of biohumus preparation.

Keywords: biohumus, humine substances, humine preparations, biological activity, productivity.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Ivanova R.G. Sel'skokhozyaistvennye vesti, 2001, 1: 21.
2. Kovalev V.M. Vestnik RASKHN, 2001, 3: 8-11.
3. Mel'nik I.A., Kovalev V.V. Zashchita rastenii, 1991, 1: 13-14.
4. Butyugin A.V., Zubkova Yu.N. Matetialy 2-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Dozhdevye chervi i plodorodie pochv» [Proc. 2nd Int. Conf. «Earthworms and soil fertility»]. Vladimir, 2004: 262-263.
5. Sadovnikova V.K., Yakimenko O.S., Bogachenko N.A., Edesheva N.A. Matetialy 2-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Dozhdevye chervi i plodorodie pochv» [Proc. 2nd Int. Conf. «Earthworms and soil fertility»]. Vladimir, 2004: 253-254.
6. Gorovaya A.I., Orlov D.S., Shcherbenko O.V. Guminovye veshchestva. Stroenie, funktsii, mekhanizm deistviya, protektornye svoistva, ekologicheskaya rol' [Humin substances. Struture, functions, effects, protective properties and environmental role]. Kiev, 1995.
7. Yushkova E.I., Danilenko A.N., Pavlovskaya N.E., Botuz N.I. Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2006, 6(5): 807-816.
8. Yushkova E.I., Danilenko A.N., Pavlovskaya N.E., Botuz N.I. Agrokhimiya, 2008, 3: 67-71.
9. Praktikum po agrokhimii /Pod redaktsiei B.A. Yagodina [Agrochemistry: Practical works. B.A. Yagodin (ed.)] Yagodina. Moscow, 1987.
10. Metody biokhimicheskogo issledovaniya rastenii /Pod redaktsiei A.I. Ermakova [Biochemical methods for studying plants. A.I. Ermakov (ed.)] Moscow, 1987.
11. GOST 28372-93. Kartofel' svezhii prodovol'stvennyi. Rukovodstvo po khraneniyu [GOST 28372-93. Fresh potatoes. Guideline for storage]. Moscow, 2004.
12. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskoi obrabotki rezul'tatov issledovanii [Methods of field trials]. Moscow, 1985.
13. Ermakov E.I., Popov A.I. Vestnik RASKHN, 2001, 1: 72-78.
14. Meshkov I.I. Vestnik Bryanskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii, 2009, 4 (http://cyberleninka.ru/arti-cle/n/vliyanie-gumatov-naurozhaynost-ozimyh-kultur).
15. Pavlovskaya N.E., Zotikov V.I., Borzenkova G.I., Azarova E.F., Botuz N.I. Zashchita i karantin rastenii, 2006, 10: 22-23.
16. Mel'nik I.A. Khimiya v sel'skom khozyaistve, 1994, 4: 15-16.
17. Altunin D.A., Titov I.N., Shishova T.I., Trofimov D.V. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2000, 7: 9-12.

back