doi: 10.15389/agrobiology.2013.3.12eng

UDC 632.9:574.472(571.1)

ABOUT A ROLE OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN THE PHYTOSANITARY OPTIMIZATION OF AGRARIAN LANDSCAPES

E.Yu. Toropova1, I.G. Vorob'eva 2, V.A. Chulkina1, E.Yu. Marmuleva1

1Novosibirsk State Agrarian University,
160, ul. Dobrolyubova, Novosibirsk, 630039 Russia,
e-mail: helento@ngs.ru, victor@lapasrv.sscc.ru;
2Siberian University of Consumer Cooperation,
26, prosp. Karla Marksa, Novosibirsk, 630087 Russia,
e-mail: helento@ngs.ru

Received November 21, 2012


The ecological compatibility of plant cultivation technologies involves the ecological management not only in the agrocenosis, but also in adjacent to them nature stations constituent the agrolandscapes. Phytosanitarian situation in modern agroecosystems of Western Siberia requires a stabilization on two the most numerous and harmful ecological groups of damaging organisms — soil-inhabiting or root-tuberous, and surface-inhabiting or leaf-stem. In the forest-steppe zone of Novosibirsk oblast’ and Altai the authors estimated a phytosanitarian state of the plants and a soil in the conditions of factory farms. It was shown, that the mechanisms of realization of biological variety creation considerably differ for ecological groups of soil-born and air-born harmful organisms. For soil-born species it is effectively to create a biological variety in time by alternation of crops in rotations, and for air-born — mosaic distribution of different plant species in space.

Keywords: agrarian landscape, crop rotation, phytosanitary predecessor, crops' mixture, biological variety, plant protection.

 

Full article (Rus)

Full text (Eng)

 

REFERENCES

1. Toropova E.Yu., Stetsov G.Ya., Chulkina V.A. Epifitotiologiya /Pod red.
A.A. Zhuchenko, V.A. Chulkinoi [Epiphytoty. A.A. Zhuchenko, V.A. Chulkina (eds.)]. Novosibirsk, 2011.
2. Chulkina V.A., Toropova E.Yu., Stetsov G.Ya. Ekologicheskie osnovy integrirovannoi zashchity rastenii /Pod redaktsiei M.S. Sokolova, V.A. Chulkinoi [Ecological Bases of Integrated Crop Protection. M.S. Sokolov, V.A. Chulkina (eds.)]. Moscow, 2007.
3. Toropova E.Yu., Stetsov G.Ya., Chulkina V.A. Epifitotiologicheskie osnovy sistem zashchity rastenii /Pod redaktsiei V.A. Chulkinoi [Basic Epiphytotic Approaches to the Plant Protection Systems. V.A. Chulkina (ed.)]. Novosibirsk, 2002.
4. Tanskii V.I., Levitin M.M., Ishkova T.I., Kondratenko V.I. Metodicheskie rekomendatsii po zashchite rastenii [Guidelines for Plant Protection]. St. Petersburg, 1998: 5-55.
5. Sostavlenie i primenenie fitopatologicheskikh pochvennykh kartogramm (FPK) po zaselennosti pochv vozbuditelem gel'mintosporioznoi gnili zernovykh kul'tur [Drawing up and Application of Phytopathological Soil Maps for Helminthosporium on Cereal Crop]. Novosibirsk, 1987.
6. Isaichev V.V., Gorbachev I.V., Pritsenko V.V. e.a.  Zashchita rastenii ot vreditelei /Pod redaktsiei V.V. Isaicheva [Protection of Plants against Pests. V.V. Isaichev (ed.)]. Moscow, 2002.
7. Sorokin O.D. Prikladnaya statistika na komp'yutere [Applied Statistics on Computer]. Krasnoobsk, 2004.
8. Toropova E.Yu. Ekologicheskie osnovy zashchity rastenii ot boleznei v Sibiri /Pod red. V.A. Chulkinoi [Basic Ecological Approaches to Plant Protection against Diseases in Siberia. V.A. Chulkina (ed.)]. Novosibirsk, 2005.
9. Zakharov A.F., Toropova E.Yu. Sibirskii vestnik sel'skokhozyaistvennoi nauki, 2007, 8: 11-14.
10. Marmuleva E.Yu., Toropova E.Yu., Davydova N.V. Vestnik NGAU (Novosibirsk), 2009, 2(10): 18-21.
11. Zhuchenko A.A. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Biologicheskaya zashchita rastenii — osnova stabilizatsii agroekosistem» [Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. «Biological Crop Protection as a Basis of Sustainable Agroecosystems»]. Krasnodar, 2008: 5-32.
12. Kovalenkov V.G., Tyurina N.M. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Sovremennye sredstva, metody i tekhnologii zashchity rastenii» [Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. «Modern Methods and Technologies of Crop Protection»]. Novosibirsk, 2008: 85-90.
13. Grebennikov V.S. Tainy mira nasekomykh [The Mysteries of the World of Insect]. Novosibirsk, 1990.
14. Tishler V. Sel'skokhozyaistvennaya ekologiya /Pod red. M.S. Gilyarova [Agricultural Ecology. M.S. Gilyarov (ed.)]. Moscow, 1971.
15. Kryukova E.A., Malanina Z.I., Kolmukidi S.V. Zashchita i karantin rastenii, 2011, 4: 20-23.
16. Chulkina V.A., Shamanskaya L.D., Toropova E.Yu. e.a. Fitosanitarnaya optimizatsiya agroekosistem plodovykh i yagodnykh kul'tur /Pod redaktsiei V.A. Chulkinoi, V.I. Usenko [Phytosanitary Optimization of Agroecosystems of Fruit and Berry Crops. V.A. Chulkina, V.I. Usenko (eds.)]. Moscow, 2006.

back