doi: 10.15389/agrobiology.2013.3.59eng

UDC 634.11:631.527

MICROSPOROGENESIS AND DEVELOPMENT OF POLLEN GRAIN IN HYBRIDS OF SEA BUCKTHORN (Hippophaё rhamnoides L.) OF VARIOUS ECOGEOGRAPHIC ORIGIN

T.N. Kuznetsova1, D.A. Lapshin2

1Nizhny Novgorod State Agricultural Academy,
97, prosp. Gagarina, Nizhny Novgorod, 603107 Russia,
e-mail: Lapshin-da@yandex.ru;
2Nizhny Novgorod Branch of Russian Forest Protection Center,
5, ul. Telmana,Nizhny Novgorod, 603034 Russia

Received November 22, 2010


Hippophaё rhamnoides L. is of interest as feed and medicinal plant. Its fruits contain the C, B1, B2, E, P vitamins, polyunsaturated fatty acids, carotene, other biologically active compounds. The temperature conditions during winter-spring period is main limiting factor in sea-buckthorn introduction, and the male generative sphere is the most sensitive to unfavorable conditions. The authors investigated a microsporogenesis in Hippophaё rhamnoides L. hybrids of various ecologo-geographic origin of Nizhny Novgorod State Agricultural Academy breeding. The stage of male gametophyte development was determined on squash temporary preparation. As result of analysis the two groups of hybrids were revealed, which differ on the time of beginning and a course of the definite stages of microsporogenesis. The first group involves the hybrids with prevalence of morphophysiological determinants of Katunskii ecotype (Debyut, 5/87, 1/89 and 1/91), the second one — with prevalence of morphophysiological determinants of Baltic ecotype (Gerakl, 31/89, 1/90 and 5/93). In hybrids of the first group the beginning of microsporogenesis and the formation of microspore tetrads occur at the low sum of positive temperatures (respectively, 48.5-49.5 and 114.8-118.5 °С) than in hybrids from second group (62.0-71.1 and 135.6-147.0 °С). However, the maturation of pollen and blossoming (anthesis) of male plants in studying ecotypes pass practically at the same time, at the sum of positive temperatures from 171.8 to 216.6 °С and from 276.3 to 343.9 °С, respectively.

Keywords: sea buckthorn, hybrids, microsporogenesis, sum of positive temperatures.

 

Full article (Rus)

Full text (Eng)

 

REFERENCES

1. Eliseev I.P. Trudy Gor'kovskogo SKHI, 1974, tom 77: 60-72.
2. Rousi A. Evolutionary relationship and systematics in Hippophae. Proc. Int. Symp. on sea buckthorn (H. rhamnoides L.). P. Xian, China, 1989: 17-20.
3. Besschetnov V.P., Kentbaev E.Zh. Sbornik trudov Nizhegorodskoi GSKHA: Selektsiya, introduktsiya plodovykh i yagodnykh kul'tur [Sci. Works of Nizhny Novgorod State Agricultural Academy: Breeding, Introduction of Fruit and Berry Crops]. Nizhnii Novgorod, 2003: 60-62.
4. Borodina N.A. Poliploidiya v introduktsii drevesnykh rastenii [Poliploidy and Introduction of Woody Plants]. Moscow, 1982: 56-57.
5. Korzinnikov YU.S., Krymskaya N.B., Gachechiladze N.D. Sbornik nauchnykh trudov: Biologiya, khimiya i farmakologiya oblepikhi [Compilations of Sci. Works: Biology, Chemistry and Pharmacology of Sea Buckthorn]. Novosibirsk, 1983: 19-24.
6. Igoshina V.G., Eliseev I.P., Trushechkin V.G., Gogoleva G.A. Sbornik nauchnykh trudov GSKHI: Biologicheskie aspekty introduktsii, selektsii i agrotekhniki oblepikhi [Sci. Works of Gor'kii Agricultural Institute: Biological Aspects of Introduction, Breeding and Agrotechnics of Sea Buchthorn]. Gor'kii, 1985: 100-105.
7. Avdeev V.I. Sbornik nauchnykh trudov: Biologiya, selektsiya i agrotekhnika plodovykh i yagodnykh kul'tur [Sci. Works of Nizhny Novgorod State Agricultural Academy: Biology, Breeding, and Agrotechnics of Fruit and Berry Crops]. Nizhnii Novgorod, 1991: 18-22.
8. Sozonova L.I. Zakonomernosti razvitiya i stroeniya v svyazi s nakopleniem masla [Regularities of Development in Connection with Essential Oil Accumulation]. Nizhnii Novgorod, 1991.
9. Besschetnov V.P. Vestnik sel'skokhozyaistvennoi nauki Kazakhstana, 1975, 4: 93-96.
10. Eliseev I.P. Biologicheskie osnovy povysheniya produktivnosti i okhrany lesnykh, lugovykh i vodnykh fitotsenozov [Biological Bases of Improving Productivity and Preservation of Forest, Meadow, and Water Phytocoenoses: Compilation of Sci. Works]. Gor'kii, 1975, v. 4: 3-11.
11. Korovina M.A. Rol' abioticheskikh faktorov v introduktsii oblepikhi krushinovoi (Hippophae rhamnoides L.). Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Role of Abiotic Factors in Introduction of Sea Buckthorn (Hippophaё rhamnoides L.). PhD Thesis]. Nizhnii Novgorod, 2000.
12. Selekhov V.V. Selektsionno-biologicheskaya otsenka muzhskikh form oblepikhi. Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Breeding and Biological Assessment of Staminate Forms of Sea Buckthorn. PhD Thesis]. Bryansk, 2000.
13. Smertin M.P. Selektsionnyi potentsial zimostoikosti sortov i gibridov oblepikhi krushinovidnoi (Hippophae rhamnoides L.). Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Breeding Potential of Winter Hardiness in Sea Buckthorn (Hippophaё rhamnoides L.) Cultivars and Hybrids. PhD Thesis]. Bryansk, 2006.
14. Kondorskaya V.R. Nauchnye doklady vysshei shkoly Biologicheskoi nauki, 1967, 4: 69-75.
15. Kondorskaya V.R. Anatomo-morfologicheskoe issledovanie oblepikhi (Hippophae rhamnoides L.). Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Anatomic and Morphologic Study of Sea Buckthorn (Hippophaё rhamnoides L.). PhD Thesis]. M., 1973.
16. Kamelina O.P., Proskurina O.B. Semeistvo Elaeagnaceae. Sravnitel'naya embriologiya tsvetkovykh rastenii. DavidiaceaeAsteraceae [The Family Elaeagnaceae. Comparative Embryology of DavidiaceaeAsteraceae]. Leningrad, 1987: 105-110.
17. Pausheva Z.P. Praktikum po tsitologii rastenii [Practical Work on Plant Cytology]. Moscow, 1988.
18. Barykina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G., Dzhalilova Kh.Kh., Il'ina G.M., Chubatova N.V. Spravochnik po botanicheskoi mikrotekhnike. Osnovy i metody [Handbook of Botanical Microtechnique. Fundamentals and Methods]. Moscow, 2004.
19. Faustov V.V. Izvestiya TSKHA, 1975, v. 3: 137-146.
20. Proskurina O.B. Embriologiya semeistva Elaeagnaceae. Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Embryology of the Family Elaeagnaceae. PhD Thesis]. Leningrad, 1990.
21. Kasimovskaya I.A. Otsenka sortov oblepikhi v usloviyakh Tsentral'no-chernozemnogo regiona. Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Assessment of Sea Buckthorn Cultivars in Conditions of Central Chernozem Region. PhD Thesis]. Michurinsk, 2004.
22. Il'ina N.A. Sbornik nauchnykh trudov: Fiziologiya, ekologiya i agrotekhnika sadovykh kul'tur [Physiology, Ecology, and Agrotechnics of Horticultural Crops: Compilation of Sci. Works]. Novosibirsk, 1985: 107-115.
23. Scott R., Hodge R., Paul W., Draper J. The molecular biology of anther differentiation. Plant Sci., 1991, 80: 167-191. CrossRef
24. Fefelov V.A. Sbornik nauchnykh trudov: Aktual'nye problemy lesnogo khozyaistva Nizhegorodskogo Povolzh'ya i puti ikh resheniya [Current Problems of Forest Economy in Nizhny Novgorod Volga Region and Ways of Their Solution: Compilation of Sci. Works]. Nizhnii Novgorod, 2005: 224-228.

back