doi: 10.15389/agrobiology.2013.2.103eng

UDC 633.1/.2:581.132:631.559.2:631.461.5

NITROGEN FIXATION AND PHOTOSYNTHESIS ACTIVITY IN LUPINE-BARLEY AGROCENOSIS

A.S. Kononov

I.G. Petrovsky Bryansk State University,
14. ul. Bezhitskaya, Bryansk, 241036 Russia,
e-mail: as-kon@yandex.ru

Received March 15, 2011

 

The intensity of photosynthesis was estimated in mixed lupine-cereals sowing, including the seed treatment by nodule bacteria and associative microorganisms. It was established, that the photosynthesis intensity in legumes-cereals heterogeneous agrocenosis is higher, than it is in homospecific sowing. After seed inoculation by nodule and associative rhizobacteria in mixed lupine-barley sowing the photosynthesis intensity increases also. The chlorophyll content in barley leaves increased to 1.6-fold their values without application of bacterial preparations. In mixed sowing the nitrogen part, absorbed by barley from lupine roots, is more 25 % from total nitrogen volume, obtained by cereal crop. 

Keywords: Lupinus angustifolius, nitrogen fixation, rhizobacteria, photosynthesis, mixed crops, chlorophyll.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Kononov  A.S. Lyupin: tekhnologiya vozdelyvaniya v Rossii [Lupin: technologies of cultivation in Russia]. Bryansk, 2003.
2. Grodzinskii  A.M. Allelopatiya rastenii i pochvoutomlenie [Plant allelopaty and soil depletion]. Kiev, 1991.
3. Bab'eva  I.P.,  Zenova  G.M. Biologiya pochv [Soil biology]. Moscow, 1989.
4. Min'ko  I.F. Gumus i azot v zemledelii Nechernozemnoi zony RSFSR [Humus and nitrogen in agriculture of Non-Chernozem Region of Russia]. Leningrad, 1987: 62-74.
5. Mil'to  N.I. Kluben'kovye bakterii i produktivnost' bobovykh rastenii [Nodule bacteria and productivity of legimes]. Minsk, 1982.
6. Vavilov  P.P.,  Posypanov  G.S. Bobovye kul'tury i problema rastitel'nogo belka [Legumes and the problem of vegetable protein]. Moscow, 1983.
7. Berestetskii  O.A.,  Voznyakovskaya  Yu.M.,  Dorosinskii  L.M.,  Kruglov  Yu.V.,  Muromtsev  G.S.,  Tarvis T.V.,  Tuev N.A.,  Chunderova  A.I. Biologicheskie osnovy plodorodiya pochv [Biological base for soil fertility]. Moscow, 1984.
8. Mishustin  E.N. Mineral'nyi i biologicheskii azot v zemledelii SSSR [Mineral and biological nitrogen in agriculture of the USSR]. Moscow, 1985.
9. Kretovich  V.L. Usvoenie i metabolizm azota u rastenii [Input and metabolism of nitrogen in plants]. Moscow, 1987.
10. Kozhemyakov  A.P.,  Dorosinskii  L.M. Trudy VNII sel'skokhozyaistvennoi mikrobiologii, 1987, 57: 7-15.
11. Kravchenko  L.V.,  Kravchenko  I.K.,  Borovkov  A.V.,  Pshikril  Z. Mikrobiologiya, 1991, 60(5): 927.
12. Tikhonovich I.A.,  Provorov  N.A. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2011, 3: 3-9.
13. Zavalin  A.A. Biopreparaty, udobreniya i urozhai [Biopreparations, fertilizers and yield]. Moscow, 2005.
14. Tikhonovich  I.A.,  Kozhemyakov  A.P., Chebotar'  V.K. Biopreparaty v sel'skom khozyaistve [Biopreparations in agriculture]. Moscow, 2005.
15. Novye tekhnologii proizvodstva i primeneniya biopreparatov kompleksnogo deistviya /Pod redaktsiei A.A. Zavalina, A.P. Kozhemyakova [New technologies for production and use of biopreparations with integrated effect. A.A. Zavalin, A.P. Kozhemyakov (eds.)]. St. Petersburg, 2010.
16. Minchin  F.R. The regulation of nitrogen fixation in legumes. In: New approaches and techniques in breeding sustainable fodder crops and amenity grasses. St. Petersburg, 1999: 136-139.
17. Tikhonovich  I.A.,  Romanov  V.I.,  Alisova  S.M. Genetika, 1985, 21: 1021-1025. 
18. Belima  N.I.,  Shipota  A.K. Biologicheskaya fiksatsiya molekulyarnogo azota [Biofixation of molocular nitrogen]. Kiev, 1983: 157-161.
19. Vasyuk  L.F. Biologicheskii  azot v sel'skom khozyaistve SSSR [Biological nitrogen in agriculture of the USSR]. Moscow, 1989: 88-98.
20. Zavalin  A.A.,  Almetov  N.S. Primenenie biopreparatov i biologicheskii azot v zemledelii Nechernozem'ya [Biopreparation and biological nitrogen in agriculture of Non-Chernozem Region of Russia]. Moscow, 2009.
21. Kokorina  A.L.,  Kozhemyakov  A.P. Bobovo-rizobial'nyi simbioz i primenenie mikrobiologicheskikh preparatov kompleksnogo deistviya — vazhnyi rezerv povysheniya produktivnosti pashni [Legumes-rhizobila symbiosis and application of microbial preparations with complex effects are the important resource to increase yilds]. St. Petersburg, 2010.
22. Posypanov  G.S. Metody izucheniya biologicheskoi fiksatsii azota vozdukha: spravochnoe posobie [Methods for studying of air nitrogen fixation]. Moscow, 1991.
23. GOST 13496.4-93. Mezhgosudarstvennyi standart. Korma, kombikorma, kombikormovoe syr'e. Metody opredeleniya soderzhaniya azota i syrogo proteina [GOST 13496.4-93. Analysis of nitrogen and row protein content]. Minsk, 1993.
24. GOST 26657-97. Mezhgosudarstvennyi standart. Korma, kombikorma, kombikormovoe syr'e. Metody opredeleniya soderzhaniya fosfora [GOST 26657-97. Analysis of phosphorus content]. Minsk, 1999.
25. GOST 30504-97. Mezhgosudarstvennyi standart. Korma, kombikorma, kombikormovoe syr'e. Plamenno-fotometricheskii metod opredeleniya soderzhaniya kaliya [GOST 30504-97. Analysis of potassium content]. Minsk, 1997.
26. Dospekhov   B.A. Metodika polevogo opyta [Methods of field trials]. Moscow, 1985.
27. Kretovich  V.L. Biokhimiya rastenii [Biochemistry of plants]. Moscow, 1986.

back