doi: 10.15389/agrobiology.2014.1.103eng

UDC 635.21+582.951.4]:632.4:577.15

A PARTICIPATION OF WEAK-BOUND WITH PLANT CELL WALL PEROXIDASES IN RING ROT TOLERANCE OF WILD MEXICAN SPECIES AND CULTURAL VARIETIES OF POTATO

M.A. Zhivetiev1, A.V. Papkina2, I.A. Graskova1, V.K. Voinikov1

1Siberian Research Institute of Plant Physiology and Biochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,
132, ul. Lermontova, Irkutsk, 664033 Russia,
e-mail: graskova@sifibr.irk.ru;
2Irkutsk State University,
1, ul. Karla Marksa, Irkutsk, 664003 Russia,
e-mail: isupress@isu.ru

Received April 2, 2012

 

It is known, the activities of pro-oxidant and anti-oxidant system enzymes in plant cells can be used as markers of pathogen tolerance. These enzymes are catalase, NADFH-oxidase and especially peroxidase, which is spread in nature and has a broad spectrum of action. We used the plants of potato Solanum bulbocastanum (genome ВВ or ApiApi), S. cardiophyllum (diploid, ВВ), S. polyadenium(genome ВВ or ApolApol), and also cultural varieties Lugovsky and Lukyanovsky in our research. The plants were grown from cuttings at MS agar medium with addition of hormones and vitamins. In experiment the plants were infected with strain 5369 Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. Et Kott.) Skapt et Burkh as a ring rot agent. Tolerance of potato wild species and Lugovsky variety to bacterial pathogen infection was substantially depended on weak-bound with plant cell wall peroxidase activity. The action of causative agent of ring rot activated the weak-associated with plant cell wall peroxidase and influenced upon spectrum of the ferment molecular forms. The activity increase rate depends specifically on genotype and was the largest in pathogen-tolerant varieties and wild potato species.

Keywords: potato, weakly-bound with plant cell wall peroxidase, potatoes stability to pathogens.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Ross Kh. Selektsiya kartofelya. Problemy i perspektivy [Potato breeding. Problems and prospects]. Moscow, 1989.
2. Kiru S.D. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakicheskoi konferentsii, posvyashchennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika NAN Belarusi N.A. Dorozhkina «Aktual'nye problemy zashchity kartofelya, plodovykh i ovoshchnykh kul'tur ot boleznei, vreditelei i sornyakov» (Samokhvalovichi, 9-12 avgusta 2005 goda) [Proc. Int. Conf. «Actual aspects of potato, fruit and vegetable crops protection from diseases, pests and weeds»]. Minsk, 2005: 23-228.
3. Ershova A.N. Metabolicheskaya adaptatsiya rastenii k gipoksii i povyshennomu soderzhaniyu dioksida ugleroda [Plant metabolic adaptation to hypoxia and increased СO2 concentration]. Voronezh, 2007.
4. Dolgova L.G. Vestnik Dnepropetrovskogo universiteta, 2004, 1: 38-41.
5. Zhuikova T.V., Bezel' V.S. Vestnik Udmurtskogo universiteta, 2009, 1: 31-42.
6. Karpets Yu.V., YAstreb T.O., Oboznyi A.I., Kolupaev Yu.E. Vestnik Khar'kovskogo natsional'nogo agrarnogo universiteta, 2009, 2: 62-70.
7. Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V. Formirovanie adaptivnykh reaktsii rastenii na deistvie abioticheskikh stressorov [Reactions of plant adaptation to abiotic stressors]. Kiev, 2010.
8. Gülen H., Eris A. Effect of heat stress on peroxidase activity and total protein content in strawberry plants. Plants Sci., 2004, 3: 739-744. CrossRef
9. Thongsook T., Barrett D. Heat inactivation and reactivation of broccoli peroxidase. J. Agricult. Food Chem., 2005, 53: 3215-3222. CrossRef
10. Gülen H., Cetinkaya C., Kadioglu M., Cansev A., Eris A. Peroxidase activity and lipid peroxidation in strawberry (Fragaria ½ ananassa) plants under low temperature. J. Biol. Environ. Sci., 2008, 2: 95-100.
11. Zolfaghari R., Hosseini S.M., Korori S.A.A. Relationship between peroxidase and catalase with metabolism and environmental factors in beech (Fagus orientalis Lipsky) in three different elevations. International Journal of Environmental Sciences, 2010, 2: 243-252.
12. Ivanova Z.A., Vafina G.Kh. Fiziologiya i biokhimiya kul'turnykh rastenii, 1997, 29(2): 129-132.
13. Andreeva V.A. Ferment peroksidaza [Peroxidase]. Moscow, 1988. 
14. Minibaeva F.V., Gordon L.Kh. Fiziologiya rastenii, 2003, 53(3): 459-464.
15. Matsubayashi M. Chromosome engineering in plants: genetics, breeding, evolution. Part B /T. Tsuchiya, P.K. Gupta (eds.). Amsterdam, Elsevier, 1991: 93-118.
16. Butenko R.G., KHromova L.M., Sednina G.V. Metodicheskie ukazaniya po polucheniyu variantnykh kletochnykh linii i rastenii u razlichnykh sortov kartofelya [Guidelines for variant cell lines and plants cultivation in different potato varieties]. Moscow, 1984.
17. Ermakov A.I. Metody biokhimicheskogo issledovaniya rastenii [Biochemical methods for studying plants]. Leningrad, 1987.
18. Kolesnichenko A.V., Ostroumova E.A., Zykova V.V., Voinikov V.K. Fiziologiya rastenii, 2000, 47(2): 199-202.
19. Loida Z., Gossrau R., Shibler T. Gistokhimiya fermentov [Histochemistry of enzymes]. Moscow, 1982.
20. Titov A.F. Uspekhi sovremennoi biologii, 1975, 80(1/4): 102-115.
21. Urmantseva V.V. Biotekhnologiya peroksidaz rastenii i gribov (seriya Biotekhnologiya), Tom 36 [In: Biotechnology of plants and fungi peroxidases]. Moscow, 1992, Vol. 36: 54-70.
22. Rudin D., Rasmuson B. Genetic variation in esterase’s from needles of Pinus silvestris L. Hereditas, 1973, 73: 89-98.
23. Rogozina E.V., Palekha S.V. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakicheskoi konferentsii, posvyashchennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika NAN Belarusi N.A. Dorozhkina «Aktual'nye problemy zashchity kartofelya, plodovykh i ovoshchnykh kul'tur ot boleznei, vreditelei i sornyakov» (Samokhvalovichi, 9-12 avgusta 2005 goda) [Proc. Int. Conf. «Actual aspects of potato, fruit and vegetable crops protection from diseases, pests and weeds»]. Minsk, 2005: 430.

back