doi: 10.15389/agrobiology.2014.1.42eng

UDC 634.11:631.52:632.11:577.1

ABOUT RESISTANCE OF APPLE GENOTYPES TO WINTER UNFAVORABLE CONDITIONS

N.G. Krasova, A.M. Galasheva, Z.E. Ozherelieva, L.V. Golyshkina, M.A. Makarkina

All-Russian Research Institute of Breeding Fruit Crops, Russian Academy of Agricultural Sciences,
d. Zhilina, Orel Region, 302530 Russia,
e-mail: info@vniispk.ru

Received March 26, 2012


The data of 40 years study of winter hardiness in apple genotypes of foreign, domestic and people’s selection in field trials and laboratory tests with modeling the damaging factors by freezing have been summarized. Varieties resistant to unfavorable winter conditions have been picked out and the threshold of their resistance has been determined by freezing. Applying physiological and biochemical tests, the contents of starch, sugars, anthocyans, and cyanidins and the enzymatic activity in the autumn—winter period have been analyzed in the varieties with different winter hardiness. It is shown that the determination of the contents of saccharose, anthocyans and anthocyans-cyanidins in annual apple shoots in the autumn—winter period may be one of the indirect methods of the estimation of plant winter hardiness. Changes in the activity of oxidation ferments (peroxidase and polyphenoloxidase) in the autumn—winter period should also be referred to the adaptive features.

Keywords: apple, cultivar, winter hardiness, carbohydrate, anthocyans, cyanidins, peroxidase, polyphenoloxidase.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Gudkovskii V.A., Kashirskaya N.Ya., TSukanova E.M. Okislitel'nyi stress plodovykh i yagodnykh kul'tur [Oxidative stress in fruit and berry crops]. Tambov, 2001.
2. Zhuchenko A.A. Adaptivnaya sistema selektsii rastenii (ekologicheskie osnovy) [Adaptive system of plant breeding (the ecological and genetic bases)]. Moscow, 2001.
3. Zhuchenko A.A. Doklady Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Mobilizatsiya adaptatsionnogo potentsiala sadovykh rastenii v dinamicheskikh usloviyakh vneshnei sredy» [Proc. Int. Conf. «Mobilization of garden plants adaptive potency in changing environment»]. Moscow, 2004: 3-39.
4. Kil'chevskii A.V. Selektsiya i semenovodstvo, 1993, 3: 5-9.
5. Kolupaev Yu.E., Trunova T.I. Fiziologiya i biokhimiya kul'turnykh rastenii, 1992, 24(6): 523-531. 
6. Leonchenko V.G. Materialy soveshchaniya «Selektsiya na zimostoikost' plodovykh i yagodnykh kul'tur» [Proc. Meeting «Fruit and berry plants breeding for winter hardiness»]. Moscow, 1993: 124-129.
7. Negru P.V., Medvedeva T.N. Fiziologiya i biokhimiya kul'turnykh rastenii, 1990, 22(5): 469-475.
8. Kozlovskaya Z.A., Kamzolova O.I., Biryuk E.N. Nauchnye trudy Instituta plodovodstva NAN Belarusi «Plodovodstvo» (Samokhvalovichi), 2005, 17(1): 265-274.
9. Tyurina M.M., Gogoleva G.A. Uskorennaya otsenka zimostoikosti plodovykh i yagodnykh rastenii [Rapid assessment of winter hardiness in fruit and berry plants]. Moscow, 1978.
10. Kichina V.V. Kolonnovidnye yabloni [Column apple trees]. Moscow, 2006.
11. Krasova N.G., Ozherel'eva Z.E., Galasheva A.M. Selektsiya i sortorazvedenie sadovykh kul'tur [Breeding and propagation of garden crops]. Orel, 2007: 104-110.
12. Ozherel'eva Z.E., Sedov E.N. Selektsiya i sortorazvedenie sadovykh kul'tur [Breeding and propagation of garden crops]. Orel, 2007: 153-156.
13. Savel'eva N.N. Khozyaistvenno-biologicheskaya i ekonomicheskaya otsenka immunnykh k parshe sortov yabloni v usloviyakh Tsentral'no-Chernozemnogo regiona Rossii. Avtoreferat kandidatsoi dissertatsii [Biological and economic characteristics of scab resistant apple varieties in Central Chernozem region of Russia. PhD Thesis]. Michurinsk, 2008.
14. Programma i metodika sortoizucheniya plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur [Program and technique for estimation of fruit, berry and nut crops]. Orel, 1999: 59-68.
15. Opredelenie ustoichivosti plodovykh i yagodnykh kul'tur k stressoram kholodnogo vremeni goda v polevykh i kontroliruemykh usloviyakh: metodicheskie ukazaniya /Pod redaktsiei V.V. Kashina [Estimation of fruit and berry crops resistance to the stressors of coldness season in field and specified conditions: guidelines. V.V. Kashin (ed.)]. Moscow, 2002.
16. Ermakov A.I. Metody biokhimicheskogo issledovaniya rastenii [Biochemical methods for studying plants]. Leningrad, 1987.
17. Levites E.V. Genetika izofermentov rastenii [Genetics of plant isoenzymes]. Novosibirsk, 1986.
18. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoi obrabotki rezul'tatov issledovanii) [Methods of field trials]. Moscow, 1985.
19. Krasova N.G. Sortovoi fond yabloni i grushi i ego ispol'zovanie v selektsii. Doktorskaya dissertatsiya [Varietal fund of apple and pear trees and its use in breeding. DSc Thesis]. Moscow, 1996.
20. Krasova N.G. PlodovodstvoiyagodovodstvoRossii, 2006, 16: 51-54.
21. Krasova N.G., Sedov E.N. Vestnik Saratovskogo agrarnogo universiteta imeni N.I. Vavilova, 2010, 2: 20-23.

back