doi: 10.15389/agrobiology.2013.1.42eng

UDC 634.11:631.527:632.4

APPLE BREEDING FOR SCAB RESISTANCE AS A DEVELOPMENT OF N.I. VAVILOV'S AND I.V. MICHURIN'S IDEAS

E.N. Sedov, V.V. Zhdanov, Z.M. Serova, M.A. Makarkina

All-Russian Research Institute of Breeding Fruit Crops, Russian Academy of Agricultural Sciences,
d. Zhilina, Orel Region, 302530 Russia,
е-mail: info@vniispk.ru

Received September 17, 2012

The results of breeding of the first Russian apple varieties immune to scab and data on the improvement of methods of artificial inoculation of seedlings during the selection at early points of the development are shown. The brief descriptions of 10 varieties having resistance gene Vm and 30 varieties with gene Vf are given. Five varieties with gene Vm and 19 varieties with gene Vf are included in the State Register of Breeding Achievements Allowed for Use (regionally released).

Keywords: breeding, varieties, scab, genes of scab immunity, biochemical composition of fruit.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Vavilov N.I. Teoreticheskie osnovy selektsii rastenii [Theoretical bases for plant breeding]. Moscow-Leningrad, 1935.
2. Vavilov N.I. Izbrannye trudy v 5 tomakh Tom IV [Problems of immunity of cultivated plants. Vol. IV]. Moscow-Leningrad, 1964.
3. Michurin I.V. Selektsiya — rychag v poluchenii rastenii, immunnykh (ustoichivykh) protiv boleznei i vreditelei. Sochineniya. Tom 4 [Breeding as a lever to obtain plants which are immune (resistant) to diseases and pests. Vol. 4]. Moscow, 1948: 225-230.
4. Van der Plank Ya. Bolezni rastenii [Plant diseases]. Moscow, 1966.
5. Van der Plank Ya. Ustoichivost' rastenii k boleznyam [Plan resistance to diseases]. Moscow., 1972.
6. Sedov E.N., Zhdanov V.V. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 1974, IX(3): 417-421.
7. Programma i metodika sortoizucheniya plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur /Pod redaktsiei G.A. Lobanova [Program and technique for estimation of fruit, berry and nut varieties. G.A. Lobanov (ed.)]. Michurinsk, 1973.
8. Programma i metodika selektsii plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur /Pod red. G.A. Lobanova [Program and technique for breeding fruit, berry and nut crops. G.A. Lobanov (ed.)]. Michurinsk, 1980.
9. Programma i metodika sortoizucheniya plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur /Pod redaktsiei E.N. Sedova, T.P. Ogol'tsovoi [Program and technique for estimation of fruit, berry and nut varieties. E.N. Sedova, T.P. Ogol'tsova (eds.)]. Orel, 1999.
10. Programma i metodika selektsii plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur /Pod redaktsiei E.N. Sedova [Program and technique for breeding fruit, berry and nut crops. E.N. Sedov(ed.)]. Orel, 1995.
11. Metody biokhimicheksikh issledovanii rastenii /Pod redaktsiei A.I. Ermakova [Methods for biochemical studies of plants. A.I. Ermakov (ed.)]. Leningrad, 1987.
12. Dayton D.F., Shay J.R., Hough L.F. Apple scab resistance from R 12740-7A, a Russian apple. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 1953, 62: 334-340.
13. Hough L.F., Shay J.R., Dayton D.F. Apple scab resistance from Malus floribunda Sieb. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 1953, 62: 341-347.
14. Shay J.R., Dayton D.F., Hough L.F. Apple scab resistance from a number of Malus species. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 1953, 62: 348-356.
15. Janick J. History of the PRI apple breeding program. Acta Horticulturae, 2002, 595: 55-60.
16. Kichina V.V. Printsipy uluchsheniya sadovykh rastenii [Principles of plant improving in horticulture]. Moscow, 2011.
17. Sedov E.N., Zhdanov V.V. Ustoichivost' yabloni k parshe (sorta i selektsiya) [Resistance to scab in apple trees (varieties and breeding)]. Orel, 1983.
18. Zhdanov V.V., Sedov E.N. Selektsiya yabloni na ustoichivost' k parshe [Breeding scab resistant apple trees]. Tula, 1991.
19. Zhdanov V.V. Selektsiya, sortoizuchenie, agrotekhnika plodovykh i yagodnykh kul'tur [Breeding, estimation, and cultivation of fruit and berry crops]. Orel, 1976, v. VII: 75-82.
20. Zhdanov V.V., Sedov E.N. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 1992, 5: 122-127.
21. Sedov E.N., Zhdanov V.V. Metodika otbora ustoichivykh k parshe sortov i seyantsev yabloni na iskusstvennykh infektsionnykh fonakh [Method to select scab-resistant varieties and seedling under the artificial infectionss]. Moscow, 1985.
22. Zhdanov V.V., Ogol'tsova T.P. Programma i metodika selektsii plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur [Program and technique for breeding fruit, berry and nut crops]. Orel, 1995: 58-67.
23. Zhdanov V.V., Sedov E.N. Selektsiya, sortoizuchenie, agrotekhnika plodovykh i yagodnykh kul'tur [Breeding, estimation, and cultivation of fruit and berry crops]. Orel, 1979, IX(I): 12-22.
24. Sedov E.N., Zhdanov V.V., Serova Z.M. Vestnik RASKHN, 1992, 1: 27-29.
25. Sedov E.N., Zhdanov V.V. Selektsiya i Semenovodstvo, 1993, 4: 5-9.
26. Zhdanov V.V., Sedov E.N. Selektsiya i sortorazvedenie sadovykh kul'tur [Crop breeding and cultivation in horticulture]. Orel, 1995: 88-101.
27. Rezvyakova S.V. Ispol'zovanie metoda iskusstvennogo promorazhivaniya na raznykh etapakh selektsionnogo protsessa yabloni. Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Freezing used at different stages of breeding apple trees. PhD Thesis]. Moscow, 1996.
28. Sedov E.N., Rezvyakova S.V., Trunova V.A. Sbornik dokladov i soobshchenii XVI Michurinskikh chtenii «Problemy otsenki iskhodnogo materiala i podbora roditel'skikh par v selektsii plodovykh rastenii» [Proc. XVI I. Michurin’s Scientific Meeting «The problems of estimation and selection of parental forms for crosses in breeding fruit crops]. Michurinsk, 1996: 50-53.
29. Ozherel'eva Z.E., Sedov E.N. Vestnik Saratovskogo GAU, 2011, 10: 19-24.
30. Krasova N.G., Galasheva A.M. Selektsiya i sortovaya agrotekhnika plodovykh kul'tur [Breeding and agrotechnology for fruit crop varieties cultivation]. Orel, 2004: 24-31.
31. Parisi L., Lespinasse Y., Guillaumes Y. Krüger J. A new race of Venturia inaequalis virulent to apples with resistance due to the Vf gene. Proc. the Eucarpia Fruit Breeding Section Meeting «Progress in temperate fruit breeding», 1993, Wadenswil. Einsiedeln, Switzerland, 1994, v. 1: 79.
32. Kozlovskaya Z.A. Novye indutsirovannye sorta yabloni kak iskhodnyi material v selektsii na immunitet k gribnym boleznyam. Plodovodstvo (Minsk), 1999, 12: 9-11.
33. Fischer C., Schreiber H., Büttner R., Fischer M. Testing scab-resistance stability of new resistant cultivars within the apple breeding program. Acta Horticulturae, 1999, 484: 449-454.
34. Durel C.E., Parisi L., Laurens F., Van de Weg W.E., Liebherd R., Jourjon M.F. Genetic dissection of partial resistance to race 6 of Venturia inaequalis in apple. Genome, 2003, 46(2): 224-234.
35. Sedov E.N., Zhdanov V.V., Serova Z.M. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology],  1996, 1: 109-111.
36. Zhdanov V.V., Sedov E.N. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii «Osnovnye napravleniya i metody selektsii semechkovykh kul'tur» [Proc. Int. Conf. Basic trends and methods in breeding fruit crops]. Orel, 2001: 30-31.
37. Zhdanov V.V., Sedov E.N. Genetika, 2002, 38(12): 1663-1668.
38. Sedov E.N., Krasova N.G. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Problemy ekologizatsii sovremennogo sadovodstva i puti ikh resheniya» [Proc. Int. Conf. «Problems of environmentally friendly horticulture and the solutions]. Krasnodar, 2004: 29-39.
39. Kompleksnaya programma po selektsii semechkovykh kul'tur v Rossii na 2001-2020 gg. Postanovlenie Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii «Osnovnye napravleniya i metody selektsii semechkovykh kul'tur» [Proc. Int. Conf. Basic trends and methods in breeding fruit crops]. Orel, 2001.
40. Tutkin G.A., Sedov E.N., Murav'ev A.A. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2009, 3: 24-28.
41. Sedov E.N., Levgerova N.S., Salina E.S., Serova Z.M.
Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2010, 5: 16-22.

back