doi: 10.15389/agrobiology.2013.1.95eng

UDC 635.64:631.527.8:631.589.2

IMPROVEMENT OF SPOROPHYTE SELECTION FOR THE PURPOSE OF ACCELERATION OF TOMATO BREEDING FOR NARROW SHELF HYDROPONICS TECHNOLOGY

V.F. Pivovarov, I.T. Balashova, S.M. Sirota, E.G. Kozar', E.V. Pinchuk

All-Russian Research Institute of Breeding and Seed Production of Vegetable Crops, Russian Academy of Agricultural Sciences,
pos. VNIISSOK, Moscow Province, 143080 Russia,
e-mail: balashova56@mail.ru

Received March 19, 2012

The gamete selection technologies, wide used at the end of XX at the beginning of XXI century during the adaptability breeding, are needed in improvement. In presented work the authors demonstrated the ways of improvement of sporophyte selection by the use of prebreeding stage, permitting to determine the hereditability of main characteristics of tomato, intended for narrow shelf hydroponics. It was established, that the main parameters of productivity (average number of fruits and average mass of one fruit) are inherited on one's mother's side. The 24 maternal forms were selected from 63 collection variants, which will be able to transfer the mentioned determinants to hybrid progeny.

Кeywords: tomato, sporophyte, breeding, hydroponic on narrow banches.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Zhuchenko A.A. Adaptivnaya sistema selektsii rastenii (ekologo-geneticheskie osnovy). Tom II [Adaptive system of plant breeding (ecogenetic bases). Vol. II]. Moscow, 2001: 1027-1044.

2. Agafonov A.F., Shmykova N.A. Ispol'zovanie muzhskogo gametofita v selektsii luka repchatogo na ustoichivost' k bakteriozu. Metodicheskie ukazaniya po selektsii lukovykh kul'tur [Methodical recommendations on breeding onion crops]. Moscow, 1997: 28-31.
3. Balashova N.N., Valeeva Z.T., Ignatov A.N., Suslova L.V., Ushchapovskii I.V., Zhuchenko A.A. (ml.), Daus V.V. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 1994, 3: 59-64.
4. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta [Methods in field traits]. Moscow, 1985.
5. Kil'chevskii A.V., Antropenko N.YU., Pugacheva I.G. Materialy  Mezhdunarodnogo simpoziuma «Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya selektsii i semenovodstva ovoshchnykh kul'tur» [Proc. Int. Symp. «Modern state and prospects in breeding and seed production of vegetable crops. Vol. II]. Moscow, 2000, v. II: 247-249.
6. Kravchenko A.N., Lyakh V.A., Toderash L.G. et al. Metody gametnoi i zigotnoi selektsii tomatov [Gamete and zygote techniques in tomato breeding]. Kishinev, 1988.
7. Lyakh V.A., Soroka A.I. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 1995, 3: 38-44.
8. Makovei M.D., Ignatova S.I. Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Sovremennye tendentsii v selektsii i semenovodstve ovoshchnykh kul'tur. Traditsii i perspektivy» [Proc. II Int. Conf. «Modern trends in breeding and seed production of vegetable crops. Traditions and prospects. Vol. I]. Moscow, 2010, v. I: 391-401.
9. Pivovarov V.F. Materialy I Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Sovremennye tendentsii v selektsii i semenovodstve ovoshchnykh kul'tur. Traditsii i perspektivy» [Proc. I Int. Conf. «Modern trends in breeding and seed production of vegetable crops. Traditions and prospects. Vol. I]. Moscow, 2008, v. I: 38-49.
10. Kravchenko A.N., Antoci L.P., Climenco O.A. Gametophytic selection of tomato genotypes with general and specific adaptive ability. In: Book of Abstracts XVII EUCARPIA Meeting, Section Vegetables, Working Group Tomato. Malaga, Spain, 2011: 36.
11. Saltanovich T.I., Kravchenko A.N. Variability of tomato male gametophyte in abiotic stress conditions. In: Book of Abstracts XVII EUCARPIA Meeting, Section Vegetables, Working Group Tomato. Malaga, Spain, 2011: 37.
12. Pugacheva I.V. Sovershenstvovanie gametnoi selektsii tomata na kholodostoikost'. Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii [Improvement of gamete breeding for cold-hardiness in tomato. PhD Tesis]. Gorki, 2002.
13. Stepanov V.A., Bunin M.S., Balashova N.N. Metodicheskie ukazaniya po selektsii repy yaponskoi na kholodostoikost' s ispol'zovaniem mikrogametofita [Guidelines on using microgametophyte in breeding Japanese turnip for cold-hardiness]. Moscow, 2000.
14. Chumakova A.I., Makarov A.A., Polityko V.I., Balashova N.N., Ignatov A.N., Bocharnikova N.I., Kozlova V.M. Materialy Mezhunarodnogo  simpoziuma «Geterozis sel'skokhozyaistvennykh rastenii» [Proc. Int. Symp. «Heterosis of cultivated plants»]. Moscow, 1997: 167-172.
15. Frova C., Potaluppi P., Villa M. et al. Sporophytic and gametophytic components of thermotolerance effected by pollen selection. J. Hered., 1995, 86(1): 50-54.
16. Sharupich V.P. Sposob vyrashchivaniya rastenii tomata. Patent Rossiiskoi Federatsii RU 2020800. Opubl. www.ntpo.com (08.03.2007). [Method of tomato cultivation. Patent RF RU 2020800. http://www.ntpo.com (08.03.2007)] 
17. Ursul N.A., Balashova I.T., Pinchuk E.V. Materialy II Mezhdunarodnoi  nauchno-prakicheskoi konferentsii «Sovremennye tendentsii v selektsii i semenovodstve ovoshchnykh kul'tur. Traditsii i perspektivy» [Proc. II Int. Conf. «Modern trends in breeding and seed production of vegetable crops. Traditions and prospects. Vol. II]. Moscow, 2010, v. 2: 561-572.

back